Algemene info Centrum Heartful

Welkom!
Bij Centrum Heartful in Loenen aan de Vecht kunt u genieten van een ruime selectie aan yogalessen voor jong en oud, yoga workshops en speciale lessen.Tevens bieden wij Mindfulness trainingen en workshops voor volwassenen, Mindfulness voor jongeren en Compassie training aan.

Yogalessen:

Centrum Heartful heeft een divers aanbod aan yogalessen voor zowel volwassenen als kinderen, bekijk het rooster of de pagina met de omschrijvingen van de yogalessen die u kunt volgen bij Centrum Heartful. Het beoefenen van Yoga kan je lichamelijke en geestelijke conditie verbeteren, yoga oefeningen en inspanningen hebben een positief effect op het welzijn van lichaam en geest.

U kunt deelnemen aan yogalessen op basis van verschillende mogelijke abonnements vormen, strippenkaart of losse lessen, hier vindt u de verschillende mogelijkheden van deelname.

Workshops, trainingen en speciale yogalessen:
Er worden bij Centrum Heartful verschillende workshops, trainingen georganiseerd, onder andere Mindfulness trainingen en
workshops voor volwassenen en jongeren en Compassie training. Ook organiseren wij regelmatig speciale yogalessen en yoga
workshops met verschillende thema's.
Houd de agenda in de gaten voor de beschikbare workshops, trainingen en speciale yoga.
U kunt zich via de website aanmelden.

Wijziging lestarieven 2019

Zoals je wellicht al weet wordt per 1 januari 2019 het lage btw tarief in Nederland verhoogd.
Deze maatregel is ook van invloed op onze lesprijzen.

Per 1 januari 2019 zijn de tarieven voor yogalessen als volgt:
Losse yogales: 16 euro
Rittenkaart 5 yogalessen: 75 euro
Rittenkaart 10 yogalessen: 145 euro
Doorlopend onbeperkt yogalessen: 62,50 euro per maand
1 maand onbeperkt yogalessen: 85 euro
Lesprijs kinderyoga: 16 euro
Lesprijs peuteryoga: 11 euro

Wanneer je per doorlopende incasso betaald voor je abonnement zal per 1 januari de automatische afschrijving automatisch wijzigen. Indien je hier vragen of opmerkingen over hebt, neem dan even contact met ons op

*******************************************************


Privacyverklaring

Centrum Heartful, gevestigd aan Rijksstraatweg 167, Loenen aan de Vecht,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
centrumheartful.com
Rijksstraatweg 167
Loenen aan de Vecht
+31 624452231

Persoonsgegevens die wij verwerken
Centrum Heartful verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@centrumheartful.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Centrum Heartful verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Centrum Heartful verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Centrum Heartful neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centrum Heartful) tussen zit. Centrum Heartful gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Microsoft office(excel), voor de administratie van leden en lesinformatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Centrum Heartful bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 2 maanden of zolang er gebruik gemaakt wordt van onze diensten> adminstratie lessen, lidmaatschap, workshops en trainingen, facturatie
Adres > 2 maanden of zolang er gebruik gemaakt wordt van onze diensten> adminstratie lessen, lidmaatschap, workshops en trainingen
e-mail > 2 maanden of zolang er gebruik gemaakt wordt van onze diensten> adminstratie lessen workshops en trainingen, facturatie, informatie diensten, wijzigingen

Delen van persoonsgegevens met derden:
Centrum Heartful verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Centrum Heartful gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Centrum Heartful en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@centrumheartful.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Centrum Heartful wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Centrum Heartful neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Centrum Heartful is beveiligd met een SSL Certificaat zodat vertrouwelijke gegevens niet kunnen worden onderschept.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@centrumheartful.com