Algemene informatie Centrum Heartful

Welkom!
Bij Centrum Heartful in Loenen aan de Vecht kunt u genieten van een ruime selectie aan yogalessen en trainingen voor iedereen, jong en oud, beginnend of gevorderd. Onder begeleiding van een professioneel team aan teachers en trainers.

De bijzondere yoga school ligt op een prachtige plek in het centrum van het pittoreske Loenen aan de Vecht.
Op deze plek, in de prachtige ruimtes kom je direct tot rust.

Yogalessen:
Centrum Heartful heeft een divers aanbod aan yogalessen, bekijk het rooster of de pagina met de omschrijvingen van de yogalessen die u kunt volgen bij Centrum Heartful. Het beoefenen van Yoga kan je lichamelijke en geestelijke conditie verbeteren, yoga heeft een positief effect op het welzijn van lichaam en geest.

U kunt deelnemen aan yogalessen op basis van verschillende mogelijke abonnements vormen, strippenkaart of losse lessen, hier vindt u de verschillende mogelijkheden van deelname.

Training en coaching:

Naast de reguliere yoga lessen op het rooster is er de mogelijkheid tot het boeken van prive yoga lessen en coaching sessies.

Wij bieden psychologische behandeling en begeleiding vanuit een lichaamsgericht kader.

Met een brede achtergrond in zowel de wetenschap als praktijk, de neuropsychologie, yoga en mindfulness, en aangesloten bij de beroepsverenigingen psychologie ( Nederlands Instituut voor Psychologen) en mindfulness ( Vereniging voor Mindfulness) zijn wij een professioneel team, inzetbaar op diverse thema’s.

Denk hierbij aan psychologische problematiek rondom burn out, stress, depressie , rouw en dergelijke of vraagstukken rondom persoonlijke ontwikkeling ( authentiek leiderschap, compassie en mindfulness training) .

*******************************************************


Privacyverklaring

Centrum Heartful, gevestigd aan Rijksstraatweg 167, Loenen aan de Vecht,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
centrumheartful.com
Rijksstraatweg 167
Loenen aan de Vecht
+31 624452231

Persoonsgegevens die wij verwerken
Centrum Heartful verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@centrumheartful.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Centrum Heartful verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Centrum Heartful verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Centrum Heartful neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centrum Heartful) tussen zit. Centrum Heartful gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Microsoft office(excel), voor de administratie van leden en lesinformatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Centrum Heartful bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 2 maanden of zolang er gebruik gemaakt wordt van onze diensten> adminstratie lessen, lidmaatschap, workshops en trainingen, facturatie
Adres > 2 maanden of zolang er gebruik gemaakt wordt van onze diensten> adminstratie lessen, lidmaatschap, workshops en trainingen
e-mail > 2 maanden of zolang er gebruik gemaakt wordt van onze diensten> adminstratie lessen workshops en trainingen, facturatie, informatie diensten, wijzigingen

Delen van persoonsgegevens met derden:
Centrum Heartful verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Centrum Heartful gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Centrum Heartful en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@centrumheartful.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Centrum Heartful wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Centrum Heartful neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Centrum Heartful is beveiligd met een SSL Certificaat zodat vertrouwelijke gegevens niet kunnen worden onderschept.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@centrumheartful.com